PLA­TOON NEWS

Good Morn­ing Viet­nam VI

W dni­ach 2629 czer­wca bral­iśmy udział w szóstej odsłonie Good Morn­ing Viet­nam w Bugaju.

Wys­tąpil­ismy w składzie:

2LT Ula — kore­spon­dent wojenny

Char­lie 36

1st LT Radar — dowódca, radio­op­er­a­tor, Oper­a­tor lekkiego kara­binu maszynowego
SSG Kuzyn — zastępca dowódcy, saper, Oper­a­tor lekkiego kara­binu maszynowego
SPC4 Rogal — Oper­a­tor ciężkiego kara­binu maszynowego
SPC4 Ugarte — Oper­a­tor ciężkiego kara­binu maszynowego
PFC Kowal — medyk, Oper­a­tor lekkiego kara­binu maszynowego
PFC Marcu — Oper­a­tor ciężkiego kara­binu maszynowego

Char­lie 26

SFC Jaro — dowódca, strz­elec
SGT Con­rad — zastępca dowódcy, strz­elec
CPL Strzała — radio­op­er­a­tor, strz­elec
SPC4 Shorti — saper, grenadier
SPC4 Adams — strz­elec
PFC Masud — strz­elec
PFC Ania — medyk, strzelec

Under Construction

Under Con­struc­tion